Usługi geologiczno-inżynierskie
Paweł Różański

Ochrona środowiska

Badania w zakresie ochrony środowiska wykonuje się w szczególności w przypadku budowy lub modernizacji takichinwestycji jak stacje paliw, wysypiska śmieci, czy duże fermy trzody chlewnej itp..

Realizując zadania z zakresu ochrony środowiska firma Geoprofil oferuje szereg działań obejmujących:

  • Ocenę oddziaływania na środowisko
  • Raporty i oceny wpływu projektu na środowisko
  • Oceny wpływu inwestycji na środowisko naturalne

Oferujemy wykonanie badań powietrza, wody, hałasu i gruntu, ze szczególnym uwzględnieniem poziomuzanieczyszczenia gruntu metalami oraz związkami ropopochodnymi.